muž hekujúci na laptope
Bezpečnosť,Technológie

Ako sa chrániť pred nástrahami kybernetických hrozieb

Život v digitálnom veku, keď sa väčšina údajov uchováva výlučne elektronicky,  je výnimočný nie len rýchlosťou toku dát, prehľadnosťou či zjednodušeným vyhľadávaním, ale tiež vysokým stupňom bezpečnosti a ochrany citlivých údajov. Pokiaľ však užívatelia nevenujú dostatočnú pozornosť vonkajším atakom či rôznym podozreniam na kybernetické útoky, ich údaje sa môžu ľahko dostať do rúk nepovolaných. Tu je niekoľko dôležitých krokov, ktoré vám pomôžu udržať všetky cenné informácie v bezpečí a zároveň zvýšia stupeň ochrany vašich zariadení pred hekerskými útokmi.

1. Silné heslá sú kľúčové

Hrozba:

Heslá sa starajú o bezpečnosť vašich údajov. Netreba však zabúdať na fakt, že sú tiež prvým cieľom hackera. Po ich prelomení sa cesta k vašim tajomstvám či úsporám podstatne zjednodušuje, a to nesmiete dovoliť!

Riešenie:

Voľte iba silné heslá, ktoré sú kombináciou rôznych alfanumerických znakov, a pravidelne ich meňte. Mať jedno heslo na všetkých účtoch je tiež veľmi nerozumné.

muž zadávajúci heslo, ktoré je silné

2. Dvojstupňová autentifikácia (2FA)

Hrozba:

Hekeri majú prelomením hesla k vášmu účtu už všetko potrebné rovno na dosah. Nedovoľte im dostať sa do vášho súkromia takto jednoducho a aktivujte si dvojstupňovú autentifikáciu (2FA) všade, kde je to možné!

Riešenie:

Dvojstupňové overenie pridá všetkým vašim účtom lepší stupeň zabezpečenia. V praxi to funguje tak, že ak by aj heker prelomil vaše prihlasovacie údaje, do účtu sa nedostane bez dodatočného zabezpečovacieho kódu. Tu sa núka viac možností, napr. pomocou mobilnej aplikácie, SMS správy, USB kľúča, jednorazového kódu či výzvy v samotnom smartfóne. Práve táto druhá vrstva zabezpečenia vo väčšine prípadov znamená pre útočníka jasnú STOPKU. 

3. Útoky pomocou sociálneho inžinierstva –phishing, spam

Hrozba:

Útoky sociálneho inžinierstva nepatria medzi technické formy útokov. Využívajú nepozornosť dôverčivosť svojich obetí na získanie prístupov do ich účtov či k bankovým údajom. Škody však môžu byť rovnako fatálne ako pri sofistikovaných technických útokoch.

A ako rozpoznať základné varovné signály?

* Overujte si e-mailové adresy neznámych odosielateľov.

* Nedostatočné jazykové schopnosti pripomínajúce automatický preklad a nesprávne formulácie sú jasným znakom sociálneho inžinierstva.

* Nátlak vzbudzujúci dojem naliehavosti.

* Rôzne linky s odkazmi, na ktoré ste vyzvaní kliknúť.

* Príliš lákavé ponuky, ktoré sú veľmi vzdialené realite.

Riešenie:

Používajte moderné bezpečnostné nástrojeriešenia pre vaše účty. Pravidelne kontrolujte meňte slabé heslá a implementujte dvojstupňové zabezpečenie. Zoznámte sa s technikami sociálneho inžinierstva, aby ste sa voči nim mohli lepšie brániť.

muž vystrašený z obrovského množstva spamu

4. Malvér – hrozba počítačového systému

Hrozba:

Malvér je kód alebo presnejšie povedané škodlivý softvér, ktorý môže poškodiť, znefunkčniť alebo úplne sa zmocniť akéhokoľvek počítačového systému. Šíri sa cez infikované webové stránky, e-maily, ale tiež cez infikované USB kľúče.

Riešenie:

Používajte antivírusový systém a dbajte na jeho pravidelné aktualizácie. Vyvarujte sa sťahovaniu údajov z neoverených zdrojov či otváraniu rôznych podvodných e-mailov. Pozornosť treba venovať aj nápadnému spomaleniu vášho PC, presmerovaniam v prehliadači na stránky, na ktoré ste vôbec nechceli ísť, či častému výskytu automaticky otváraných reklamných okien.

Kybernetická bezpečnosť je neustále sa meniaci proces. Pravidelné aktualizácie, zmeny hesiel a ostražitosť pri interakciách s online prostredím, to sú základné kroky k udržaniu citlivých informácií a peňazí v bezpečí. Pri ochrane osobných údajov a financií je každý krok kľúčový. Spojením základných technických opatrení s osvedčenými postupmi sa dokážete ochrániť pred potenciálnymi hrozbami online prostredia. Buďte obozretní, dbajte na svoju bezpečnosť a minimalizujte tak riziká straty súkromia.