ruženec s modlitebnou knižkou
Tipy a triky

Ako sa modliť ruženec: Kompletný návod pre začiatočníkov

Ruženec je krásna a hlboká modlitba, ktorá má v katolíckej cirkvi bohatú históriu. Mnohí ľudia sa však k nej neodvážia priblížiť, pretože im pripadá príliš komplikovaná alebo zastaraná. V tomto článku vám chceme ukázať, že modliť sa ruženec nie je až tak náročné, ako by sa mohlo zdať. Stačí poznať základné kroky a s trochou praxe si túto modlitbu zamilujete.

Čo je ruženec?

Ruženec je séria modlitieb, ktoré sa modlia v kombinácii s meditáciou o tajomstvách Kristovho života. Tieto tajomstvá sú rozdelené do štyroch častí: radostné, bolestné, slávnostné a svetla. Každá časť obsahuje päť tajomstiev, ktoré sa rozjímajú v jeden deň v týždni.

Pomôcky na modlitbu ruženca

Na modlitbu ruženca potrebujete ruženec, ktorý sa skladá z 59 guľôčok. 53 malých guľôčok predstavuje Zdravas Mária, 6 veľkých guľôčok Otčenáš a 1 medailonka, ktorá sa nazýva krížik. Ruženec môžete držať v ruke alebo ho nosiť na krku.

Základné kroky modlitby ruženca:

 1. Znakom svätého kríža: Modlitbu začnite znakom svätého kríža: “V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”
 2. Verím v Boha: Pomodlite sa Vyznanie viery.
 3. Otčenáš: Pomodlite sa jeden Otčenáš.
 4. Tri Zdravas Mária: Pomodlite sa tri Zdravas Mária, pričom po každom Zdravas Mária pridajte tajomstvo príslušného dňa.
 5. Sláva Otcu: Pomodlite sa Sláva Otcu.
 6. Fatima: Po Sláva Otcu môžete (ale nemusíte) sa pomodliť Fatimskú modlitbu: “Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.”
 7. Zmena tajomstva: Po každej desiatke prejdite na nasledujúce tajomstvo.
 8. Záverečná modlitba: Na záver modlitby ruženca sa môžete pomodliť ľubovoľnú modlitbu, napríklad Litánie k Panne Márii alebo Modlitbu za mier.
ruženec na stole

Tipy pre začiatočníkov

 • Ak sa vám modlitba ruženca zdá príliš dlhá, môžete začať modlitbou jedného tajomstva denne.
 • Kým sa modlíte, rozjímajte o tajomstvách a snažte sa prepojiť ich so svojím životom.
 • Nebojte sa robiť chyby. Modlitba ruženca je cesta, na ktorej rastiete vo viere.
 • Existuje mnoho pomôcok, ktoré vám s modlitbou ruženca pomôžu. Môžete si kúpiť modlitebnú knižku s textami tajomstiev, stiahnuť si aplikáciu do mobilu alebo sledovať videonávody na internete.

Modlitba ruženca je krásny dar, ktorý nám pomáha prehlbovať našu vieru a posilňovať vzťah s Bohom. Ak ste sa doteraz neodvážili k nej priblížiť, teraz je ten pravý čas. Skúste to a sami zistíte, aké bohaté dary vám táto modlitba môže priniesť.

Bonus

Okrem bežného ruženca existujú aj iné typy ružencov, napríklad ruženec svetla, ruženec Božského milosrdenstva a ruženec Sedembolestnej Panny Márie. Každý z nich má svoje špecifiká a môže vám pomôcť prehĺbiť vašu vieru v rôznych oblastiach.

Poznámka

Tento článok má informatívny charakter. Pred modlitbou ruženca si prečítajte modlitebnú knižku s textami tajomstiev a dodržiavajte pokyny katolíckej cirkvi.