v noci sa blýska
Tipy a triky

Čo robiť, keď je búrka?

Búrky sú fascinujúcim, no zároveň mohutnou silou prírody, ktorá môže priniesť aj nebezpečenstvo v podobe blesku, silného vetra a krupobitia. Je dôležité vedieť, ako sa v búrke správať, aby ste sa ochránili a predišli úrazom či škodám na majetku.

Pred búrkou

 • Sledujte predpoveď počasia: Všímajte si varovania pred búrkami vydané Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) a sledujte vývoj počasia vo vašom okolí pomocou online radarových snímok a aplikácií počasia.
 • Pripravte si úkryt: Vopred si určite pevné miesto v interiéri, kam sa v prípade búrky uchýlite. Môže to byť dom, byt, chata, ale aj auto s uzavretými oknami a dverami. V aute sa však vyhnite parkovaniu pod stromami alebo v blízkosti vodných tokov.
 • Zatvorte okná a dvere: Zabráňte prievanu a vniknutiu silného vetra a dažďa do domu zatvorením okien a dverí. Ak máte exteriérové rolety alebo markízy, spustite ich, aby ste ochránili okná pred prípadným poškodením krupobitím.
 • Odíďte z otvorených priestranstiev: Vyhnite sa lúkam, poliam, vodným plochám a kopcom, kde ste v prípade búrky ohrození bleskom. Nechoďte na turistiku ani do hôr, ak je predpovedaná búrka.
 • Vypnite elektronické zariadenia: Odpojte od siete televízory, počítače, tlačiarne a iné elektronické zariadenia, aby ste predišli ich poškodeniu bleskom. Vypnite aj zástrčky do zásuviek, aby ste predišli požiaru.
 • Nezdržujte sa pod stromami: Stromy sú častým terčom blesku a pri búrke predstavujú značné riziko. Všímajte si aj líniu stromov, ktorá by mohla viesť blesk k vám.
 • Starajte sa o zvieratá: Domáce zvieratá umiestnite do vnútra domu alebo do maštale. Ak to nie je možné, zabezpečte im aspoň úkryt pred vetrom a dažďom.

Počas búrky

 • Zostaňte v úkryte: Nevychádzajte von, kým búrka neprejde. Nevšímajte si ani zdanlivo pokojné miesta medzi jednotlivými vlnami búrky, blesk môže udrieť aj na diaľku.
 • Vyhnite sa používaniu telefónu: Mobilné telefóny, najmä tie s vytiahnutou anténou, môžu priťahovať blesky. Počas búrky netelefonujte a nenabíjajte si mobil.
 • Nedotýkajte sa kovových predmetov: Radiátory, vodovodné batérie, umývadlá a iné kovové predmety predstavujú riziko úderu bleskom. Vyhnite sa ich dotyku a aj dotyku mokrých stien.
 • Neprechádzajte sa po mokrej zemi: Vlhká zem je dobrým vodičom elektrického prúdu a zvyšuje riziko úderu bleskom. Ak sa musíte pohybovať vonku, používajte gumenú obuv a dáždnik.
 • Dávajte si pozor na padajúce konáre a predmety: Silný vietor môže lámať konáre stromov, strhávať strechy a meniť trajektóriu voľne stojacich predmetov. Dbajte na svoje okolie a v prípade nebezpečenstva sa ihneď kryte.
 • Sledujte správy: Všímajte si pokyny záchranných zložiek a miestnych úradov, ktoré vám môžu poskytnúť aktuálne informácie o vývoji búrky a o evakuácii v prípade potreby.
muž drží dáždnik počas silného vetra

Ak vás zasiahne blesk

 • Okamžite volajte záchrannú službu: Blesk môže spôsobiť vážne zranenia, aj keď viditeľné stopy nie sú zrejmé. Neváhajte a ihneď volajte na tiesňovú linku 155.
 • Poskytnite prvú pomoc: Ak je postihnutý v bezvedomí, začnite s kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR). Ak viete ako, inak postupujte podľa pokynov operátora záchrannej služby.
 • Nehýbte postihnutým: Ak je to možné, nehýbte postihnutým, kým nepríde lekár. Mohlo by dôjsť k zhoršeniu jeho stavu.
 • Sledujte postihnutého: Dbajte na jeho dýchanie a pulz. V prípade potreby mu poskytnite prvú pomoc, ako je napríklad stabilizovanie polohy na boku.

Dôležité rady

 • Nepodceňujte búrky, aj keď sa zdajú slabé. Blesk môže udrieť aj na veľkú vzdialenosť a jeho sila môže byť smrteľná.
 • V prípade neistoty je vždy lepšie vyhľadať úkryt. Nepokúšajte sa prechádzať búrkou cez vodné toky, nakoľko voda je výborným vodičom elektrického prúdu.
 • Dbajte na pokyny záchranných zložiek a miestnych úradov. Evakuáciu berte vážne a opustite ohrozené miesta čo najskôr.
 • Po búrke skontrolujte škody na vašom dome a okolí. V prípade plynového úniku alebo poškodenia elektrického vedenia ihneď kontaktujte príslušné zložky.

Dodržiavaním týchto tipov sa môžete chrániť pred búrkami a minimalizovať tak riziko úrazov a škôd na majetku. Pamätajte, že bezpečnosť je na prvom mieste! Všímajte si varovania pred búrkami, buďte pripravení a v prípade núdze konajte rozvážne.