Žena s mužom sa prechádza po sklade a obzerajú sa tam
Tipy a triky

Outsourcing prepravy tovaru – trendy, výhody a nevýhody

V priebehu 80. rokov minulého storočia a v rámci podnikateľskej sféry rozšírilo presvedčenie, že samostatné zvládanie všetkých operácií efektívne a ekonomicky, pri súčasnom zachovaní konkurencieschopnosti, nie je možné. V dôsledku toho sa firmy obrátili na spoluprácu so špecializovanými externými partnermi. Táto spolupráca s tretími stranami najčastejšie zahŕňala zabezpečenie skladovacích priestorov ako aj využívanie verejných alebo zmluvných dopravných spoločností pre transport tovaru.

Trendy vývoja outsourcingu

V nasledujúcich rokoch možno predpokladať dynamický rozvoj v oblasti outsourcingu, ktorý sa prejaví vo viacerých aspektoch:

 • jednak dôjde k značnému nárastu trhu s outsourcingom, napríklad v oblastiach ako je preprava tovaru,
 • zvýši sa podiel outsourcingu pri kľúčových procesoch v podnikoch,
 • a tiež sa rozšíri jeho využívanie v rámci veľkých spoločností,
 • súčasne budeme svedkami rastu služieb zameraných na efektívne minimalizovanie rizík a vytvárania podmienok pre rozšírené využívanie “Business Process Outsourcing” (BPO),
 • outsourcing sa tak stane platformou pre nové typy vzťahov medzi firmami,
 • pričom sa zvýši počet spoľahlivých referenčných príkladov jeho aplikácie,
 • v neposlednom rade bude outsourcing reprezentovať kombináciu technologických, organizačných, ekonomických a ľudských faktorov, čo prinesie komplexné riešenia pre podniky.

Ako môže firma transportovať svoj tovar?

Outsourcing logistických činností sa ukazuje ako jedna z kľúčových oblastí, kde môže externý transport tovaru priniesť značné výhody. Firmy majú niekoľko možností, ako zabezpečiť logistiku efektívne a vhodne pre svoje potreby:

 • môžu využiť interné zdroje a kapacity, čím si zachovajú plnú kontrolu nad logistickými operáciami,
 • vytvoriť vlastné logistické pobočky, ktoré môžu lepšie reflektovať špecifické požiadavky firmy a jej operácie,
 • alebo zveriť logistiku do rúk profesionálnych logistických spoločností, ktoré ponúkajú široké spektrum služieb od dopravy, cez skladovanie až po pokročilé riadenie dodávateľských reťazcov.

Táto posledná možnosť môže priniesť nielen nákladovú efektivitu, ale aj prístup k najnovším technológiám a odborným znalostiam v oblasti logistiky.

pracovný stôl s kalkulačkou, zošitmi, budíkom a perom

Výhody a nevýhody outsourcingu logistiky

Využívanie služieb logistických špecialistov ponúka viaceré výhody a nevýhody.

Výhody outsourcingu logistiky

Výhody možno zhrnúť nasledovne:

 • umožňuje ušetriť kapitálové výdavky na zariadenia, techniku, informačné technológie a personál;
 • poskytuje vyššiu flexibilitu pri adaptácii na trhové zmeny;
 • optimalizáciou výrobných procesov a plánovania dodávok sa dosahuje nižšia úroveň zásob a zvýšená rotácia zásob, čo vedie k skráteniu doby prepravy tovaru, zníženiu poškodenia tovaru a administratívnych nákladov;
 • umožňuje rýchlejšie reakcie na zmeny v marketingu, distribúcii a výrobe;
 • prispieva k znižovaniu celkových nákladov;
 • znižuje potrebu pracovnej sily.

Nevýhody outsourcingu logistiky

Na druhej strane, nevýhody môžu zahŕňať:

 • stratu kontroly nad logistickými procesmi v prospech logistického poskytovateľa;
 • obmedzenie prístupu ku kritickým informáciám, nesplnenie očakávaní a nepochopenie cieľov firmy;
 • ťažkosti získania podpory zo strany organizácie;
 • výzvy pri vyhodnocovaní finančných úspor dosiahnutých prostredníctvom spolupráce s logistickou firmou;
 • odpor interných zamestnancov v logistike voči spolupráci s externým poskytovateľom, z dôvodu vyvolania obavy z možnej straty pracovných miest.

Efektívne riadenie výziev v oblasti transportu tovaru a výber spoľahlivého logistického partnera sú kľúčové pre maximalizáciu prínosov outsourcingu v logistike. Vo výsledku môže správne implementovaný outsourcing logistiky výrazne prispieť k zlepšeniu operácií a zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy.

Sponzorovaný článok