cviky na posilnenie chrbta
Tipy a triky

Cvičenia a techniky na zmiernenie príznakov sinistrokonvexnej skoliózy

Sinistrokonvexná skolióza je špecifický typ skoliózy, pri ktorom sa chrbtica ohýba doľava a zároveň rotuje doprava. Toto ochorenie môže výrazne ovplyvniť kvalitu života pacientov, spôsobujúc bolesti, obmedzenie pohybu a v niektorých prípadoch aj dýchacie ťažkosti. Hoci neexistuje úplné vyliečenie, existuje mnoho cvičení a techník, ktoré môžu pomôcť zmierniť príznaky a zlepšiť celkový stav pacientov.

Dôležitosť pravidelného cvičenia

Pravidelné cvičenie zohráva kľúčovú úlohu v manažmente sinistrokonvexnej skoliózy. Pomáha:

 • Posilniť svaly chrbtice a trupu, čím sa zlepšuje podpora chrbtice
 • Zlepšiť držanie tela a znížiť nerovnováhu spôsobenú skoliózou
 • Zvýšiť flexibilitu, čo môže zmierniť napätie v svaloch a väzoch
 • Znížiť bolesť spojenú so skoliózou
 • Zlepšiť celkovú kondíciu a pohyblivosť
 • Potenciálne spomaliť progresiu skoliózy, najmä u mladších pacientov

Odporúčané cvičenia

1. Cvičenia na posilnenie chrbtového svalstva

Mačací chrbát

 • Začiatočná pozícia: Kľaknite si na všetky štyri, kolená pod bokmi, dlane pod ramenami.
 • Prevedenie: Pomaly vyhrbte chrbát smerom k stropu, vtiahnite brucho a sklopte hlavu. Následne prehĺbte chrbát, zdvihnite hlavu a hrudník.
 • Opakujte: 10-15 krát, 2-3 série.
 • Prínos: Toto cvičenie zvyšuje flexibilitu chrbtice a posilňuje svaly trupu.

Zdvíhanie opačnej ruky a nohy

 • Začiatočná pozícia: Kľaknite si na všetky štyri, kolená pod bokmi, dlane pod ramenami.
 • Prevedenie: Súčasne zdvihnite pravú ruku a ľavú nohu, až kým nebudú v jednej línii s chrbtom. Vydržte 5 sekúnd a pomaly sa vráťte do východiskovej pozície. Potom vymeňte strany.
 • Opakujte: 10 krát na každú stranu, 2-3 série.
 • Prínos: Toto cvičenie posilňuje svaly chrbta, zlepšuje stabilitu trupu a rovnováhu.

Mostík

 • Začiatočná pozícia: Ľahnite si na chrbát, pokrčte kolená, chodidlá sú položené na podlahe blízko zadku.
 • Prevedenie: Pomaly zdvihnite boky smerom k stropu, až kým telo nevytvorí rovnú líniu od kolien po ramená. Vydržte 5-10 sekúnd a pomaly sa vráťte do východiskovej pozície.
 • Opakujte: 10-15 krát, 2-3 série.
 • Prínos: Toto cvičenie posilňuje spodné chrbtové svaly a svaly zadku, čo pomáha zlepšiť držanie tela.

2. Strečingové cvičenia

Rotácie trupu

 • Začiatočná pozícia: Seďte vzpriamene na stoličke alebo na zemi s prekríženými nohami.
 • Prevedenie: Pomaly otáčajte trup doprava, pričom ľavú ruku položte na pravé koleno. Vydržte 10-15 sekúnd, potom sa vráťte do stredu a opakujte na druhú stranu.
 • Opakujte: 5-10 krát na každú stranu.
 • Prínos: Toto cvičenie zlepšuje flexibilitu chrbtice a môže pomôcť zmierniť napätie v chrbtových svaloch.

Predklon v sede

 • Začiatočná pozícia: Seďte na zemi s natiahnutými nohami pred sebou.
 • Prevedenie: Pomaly sa predkloňte, snažte sa dotknúť prstov na nohách. Ak to nie je možné, natiahnite sa čo najďalej bez bolesti. Vydržte 15-30 sekúnd.
 • Opakujte: 3-5 krát.
 • Prínos: Toto cvičenie naťahuje svaly chrbta a zadnej strany stehien, zlepšuje flexibilitu.

Bočný úklon

 • Začiatočná pozícia: Stojte vzpriamene s nohami mierne od seba.
 • Prevedenie: Pomaly sa ukloňte do strany, jedna ruka kĺže po stehne nadol, druhá ide nad hlavu. Vydržte 10-15 sekúnd a pomaly sa vráťte do východiskovej pozície. Opakujte na druhú stranu.
 • Opakujte: 5-10 krát na každú stranu.
 • Prínos: Toto cvičenie naťahuje bočné svaly trupu a môže pomôcť korigovať bočné zakrivenie chrbtice.

3. Cvičenia na zlepšenie držania tela

Cvičenie s tyčou

 • Začiatočná pozícia: Postavte sa rovno, držte tyč (alebo metlu) za chrbtom.
 • Prevedenie: Pritlačte tyč k chrbtu tak, aby sa dotýkala hlavy, medzi lopatkami a krížovej oblasti. Snažte sa udržať túto pozíciu a choďte po miestnosti.
 • Trvanie: 1-2 minúty, niekoľkokrát denne.
 • Prínos: Toto cvičenie pomáha uvedomiť si správne držanie tela a posilňuje svalové skupiny potrebné na jeho udržanie.

Cvičenie pri stene

 • Začiatočná pozícia: Postavte sa chrbtom k stene, päty asi 5-10 cm od steny.
 • Prevedenie: Pritlačte celý chrbát k stene, snažte sa, aby sa dotýkala hlava, lopatky a zadok. Vydržte v tejto pozícii 30-60 sekúnd.
 • Opakujte: 3-5 krát.
 • Prínos: Toto cvičenie pomáha zlepšiť uvedomenie si správneho držania tela a posilňuje svaly potrebné na jeho udržanie.

4. Dychové cvičenia

Brušné dýchanie

 • Začiatočná pozícia: Ľahnite si na chrbát, pokrčte kolená, jednu ruku položte na brucho, druhú na hrudník.
 • Prevedenie: Pomaly sa nadýchnite nosom, cítiac, ako sa brucho dvíha. Vydýchnite ústami, cítiac, ako brucho klesá. Ruka na hrudníku by sa mala hýbať len minimálne.
 • Opakujte: 5-10 minút denne.
 • Prínos: Toto cvičenie zlepšuje dychovú kapacitu a pomáha uvoľniť napätie v tele.

Bočné dýchanie

 • Začiatočná pozícia: Seďte alebo stojte vzpriamene, položte ruky na spodné rebrá.
 • Prevedenie: Pri nádychu sa sústreďte na rozťahovanie rebier do strán. Pri výdychu nechajte rebrá pomaly klesnúť.
 • Opakujte: 5-10 minút denne.
 • Prínos: Toto cvičenie pomáha zlepšiť mobilitu hrudníka a môže zmierniť obmedzenia spôsobené skoliózou.

Ďalšie techniky

1. Plávanie

Plávanie je vynikajúcim cvičením pre pacientov so skoliózou, pretože:

 • Poskytuje nízku záťaž na kĺby, čo je obzvlášť dôležité pri bolestivých stavoch
 • Posilňuje chrbtové a brušné svaly rovnomerne
 • Zlepšuje flexibilitu a rozsah pohybu
 • Pomáha zlepšiť držanie tela a celkovú telesnú symetriu

Odporúčané plavecké štýly zahŕňajú znak a kraul. Prsia môžu v niektorých prípadoch zhoršovať symptómy, preto je vhodné konzultovať ich vhodnosť s fyzioterapeutom.

2. Joga

Joga môže byť prospešná pre pacientov so skoliózou, ale je dôležité cvičiť pod dohľadom skúseného inštruktora, ktorý rozumie špecifikám tohto ochorenia. Vhodné pozície zahŕňajú:

 • Mačka-krava (Marjaryasana-Bitilasana): Zlepšuje flexibilitu chrbtice a posilňuje chrbtové svaly.
 • Pozícia dieťaťa (Balasana): Pomáha natiahnuť chrbát a uvoľniť napätie.
 • Pozícia hory (Tadasana): Zlepšuje držanie tela a uvedomenie si tela.
 • Trojuholník (Trikonasana): Naťahuje bočné svaly trupu a zlepšuje stabilitu.

3. Pilates

Pilates sa zameriava na posilnenie core svalov, čo je obzvlášť prospešné pre pacientov so skoliózou. Vhodné cvičenia zahŕňajú:

 • Stovka (The Hundred): Posilňuje brušné svaly a zlepšuje dýchanie.
 • Zdvih ramien (Shoulder Bridge): Posilňuje spodný chrbát a zadok.
 • Plank: Zlepšuje celkovú stabilitu trupu.
 • Rotácie v ľahu (Supine Twist): Zlepšujú mobilitu chrbtice a naťahujú bočné svaly trupu.
rodina cvičí pilates

Bezpečnostné opatrenia

 • Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom.
 • Začnite pomaly a postupne zvyšujte intenzitu a trvanie cvičení.
 • Ak počas cvičenia cítite bolesť alebo nepohodlie, okamžite prestaňte a poraďte sa s odborníkom.
 • Každé cvičenie prispôsobte svojim individuálnym potrebám a limitáciám.
 • Pravidelne konzultujte svoj cvičebný program s fyzioterapeutom, aby ste zabezpečili jeho efektívnosť a bezpečnosť.

Pravidelné cvičenie a správne techniky môžu významne zlepšiť kvalitu života pacientov so sinistrokonvexnou skoliózou. Kombinácia posilňovacích cvičení, strečingu, cvičení na zlepšenie držania tela a dychových cvičení môže pomôcť zmierniť príznaky, zlepšiť mobilitu a celkové zdravie. Je dôležité prispôsobiť cvičebný program individuálnym potrebám a pravidelne ho konzultovať s odborníkmi. S trpezlivosťou a vytrvalosťou môžu pacienti so skoliózou dosiahnuť významné zlepšenie svojho stavu a viesť aktívny a plnohodnotný život.