žena má depresie zo športu a nemá žiadnu motiváciu
Šport,Zdravie

Duševná sila v športe: Boj za vnútornú rovnováhu

Svet športu je často vnímaný ako svet hrdinov, ktorí prekonávajú limity a dosahujú neuveriteľné výkony. Avšak za touto fasádou slávy a úspechu sa skrýva aj tichý boj s duševnými ťažkosťami, ktoré ovplyvňujú športovcov na rôznych úrovniach.

Stres a tlak na výkon

 • Zdroje stresu: Neustále očakávania trénerov, fanúšikov a médií, strach z neúspechu a zranenia, tlak na dosiahnutie a udržanie si špičkových výkonov, zvládanie súťaže a stresových situácií počas pretekov, finančný tlak (u profesionálnych športovcov).
 • Dôsledky stresu: Depresia, úzkosť, poruchy spánku, znížená koncentrácia a motivácia, oslabenie imunitného systému, poruchy príjmu potravy, zneužívanie návykových látok.
 • Príklady: Simone Biles, jedna z najúspešnejších gymnastiek v histórii, sa na olympijských hrách v Tokiu 2020 stiahla z niekoľkých súťaží kvôli psychickému tlaku. Michael Phelps, olympijský víťaz v plávaní, bojoval s depresiou a úzkosťou a v roku 2018 sa liečil na rehabilitačnom centre.

Depresia a úzkosť

 • Príznaky: Pocit zúfalstva, beznádeje, smútku, úzkosti, strachu, plačlivosť, strata záujmu o aktivity, ktoré boli predtým príjemné, zmeny chuti do jedla a spánku, nízka sebaúcta, myšlienky na smrť a samovraždu.
 • Rizikové faktory: Zranenia, kariérna neistota, nedostatok podpory, zlá životospráva, genetická predispozícia, traumatické zážitky (napríklad športové zneužívanie).
 • Dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby: Depresia a úzkosť sú liečiteľné, ale je dôležité, aby boli diagnostikované včas a aby sa športovcom dostala adekvátna liečba v podobe psychoterapie, antidepresív alebo kombinácie oboch.
dievča, ktoré trpí depresiami a úzkosťami

Vyhorenie

 • Príznaky: Strata motivácie, vyčerpanie, emocionálne vyčerpanie, znížená energia, cynizmus, pesimizmus, zhoršenie výkonu, sociálne stiahnutie, pocit zlyhania.
 • Príčiny: Nadmerná tréningová záťaž, nedostatok odpočinku a regenerácie, chronický stres, nezdravé životné návyky, perfekcionizmus, nedostatok jasných cieľov.
 • Prevencia a liečba: Stanovenie realistických cieľov a tréningového plánu s dostatkom času na regeneráciu, zdravá strava, kvalitný spánok, relaxačné techniky (jóga, meditácia), psychologickej podpora.

Faktory ovplyvňujúce duševné zdravie

 • Diskriminácia a zneužívanie: Športovci čelia rôznym formám diskriminácie a zneužívania, ako napríklad rasizmus, sexizmus, šikanovanie a doping, ktoré negatívne ovplyvňujú ich duševné zdravie. Tieto problémy vedú k pocitom hanby, viny, izolácie a hnevu, a taktiež zhoršujú celkovú psychickú pohodu.
 • Rodinné a partnerské problémy: Športovci čelia tlaku na vyváženie náročného tréningového a súťažného programu s rodinným a partnerským životom. Nedostatok času a energie na budovanie a udržiavanie zdravých vzťahov môže viesť k stresu, úzkosti a depresii.
 • Finančné problémy: Športovci, najmä v menej populárnych športoch, čelia neistote a stresu ohľadom financií. Strach z nedostatku financií po ukončení kariéry môže ovplyvňovať ich duševné zdravie.
 • Zanedbanie duševného zdravia: Športovci sa často zameriavajú na fyzickú prípravu a zanedbávajú starostlivosť o svoje duševné zdravie. Stigma a nedostatok povedomia o duševných problémoch v športe im bránia v tom, aby vyhľadali pomoc.

Dôležitosť prevencie a liečby

Je dôležité, aby sa o duševnom zdraví športovcov otvorene hovorilo a aby sa pre nich vytvorili podmienky pre prevenciu a liečbu duševných ťažkostí.

Kroky k zlepšeniu duševného zdravia športovcov

 • Zvýšenie povedomia: Otvorená diskusia o duševných ťažkostiach v športe a destigmatizácia duševných problémov. Šírenie informácií o dostupných zdrojoch pomoci a o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie.
 • Dostupná psychologická podpora: Ponúkanie ľahko dostupnej a diskrétnej psychologickej a psychoterapeutickej pomoci pre športovcov, ktorá je prispôsobená ich špecifickým potrebám a životnému štýlu.
 • Vzdelávanie trénerov a rodičov: Tréneri a rodičia by mali mať základné znalosti o duševnom zdraví a vedieť, ako športovcov podporiť a rozpoznať príznaky duševných ťažkostí.
 • Podpora zdravého životného štýlu: Dostatočný spánok, zdravá strava, relaxačné techniky a zvládanie stresu sú dôležité pre udržanie duševného zdravia.
 • Vytvorenie inkluzívneho prostredia: Boj proti diskriminácii a zneužívaniu v športe a budovanie prostredia, kde sa športovci cítia rešpektovaní, oceňovaní a bezpečne.
muž leží v posteli a snaží sa prekonať svoje depresie

Príklady iniciatív na podporu duševného zdravia športovcov

 • Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zriadil komisiu pre duševné zdravie a šport, ktorá sa zameriava na zvyšovanie povedomia a podporu programov pre duševné zdravie v športe. MOV taktiež spustil program “Mentally Fit”, ktorý ponúka rôzne zdroje a nástroje na podporu duševného zdravia športovcov.
 • Svetová antidopingová agentúra (WADA) podporuje program Athlete365, ktorý ponúka športovcom rôzne zdroje na podporu duševného zdravia, ako napríklad online platformu s informáciami a nástrojmi, psychologickú podporu a poradenstvo.
 • Národný ústav duševného zdravia (NÚDZ) v SR ponúka širokú škálu služieb pre osoby s duševnými poruchami, vrátane športovcov. NÚDZ organizuje workshopy a semináre o duševnom zdraví v športe a poskytuje psychologickú pomoc a podporu športovcom, ktorí ju potrebujú.
 • Ďalšie iniciatívy: Mnoho športových organizácií a federácií na rôznych úrovniach implementuje programy a iniciatívy na podporu duševného zdravia športovcov. Niektoré z nich ponúkajú anonymné online platformy na vyhľadanie pomoci, iné organizujú workshopy a semináre o duševnom zdraví, a taktiež sa snažia o destigmatizáciu duševných problémov v športe.

Duševné zdravie je dôležitou súčasťou celkového zdravia a pohody športovcov. Je dôležité, aby sa o duševných ťažkostiach v športe otvorene hovorilo a aby sa pre športovcov vytvorili podmienky pre prevenciu a liečbu duševných porúch. Športovci by mali mať k dispozícii ľahko dostupnú a diskrétnu psychologickú podporu a mali by sa cítiť komfortne pri vyhľadaní pomoci. Podpora duševného zdravia športovcov je kľúčová pre ich optimálny výkon a celkovú životnú pohodu.