Sinistrokonvexná skolióza
Zdravie

Sinistrokonvexná skolióza

Skolióza je ochorenie chrbtice, ktoré sa vyznačuje jej bočným vychýlením. Sinistrokonvexná skolióza je špecifický typ, pri ktorom sa chrbtica ohýba doľava a zároveň sa otáča doprava. Toto vychýlenie môže postihnúť rôzne časti chrbtice a mať rôznu závažnosť.

Popis sinistrokonvexnej skoliózy

Chrbtica sa skladá z jednotlivých stavcov, ktoré sú spojené väzmi a svalmi. Pri sinistrokonvexnej skolióze dochádza k bočnému vychýleniu stavcov v hrudnej alebo bedrovej oblasti. Toto vychýlenie sa môže prejaviť rôznymi príznakmi, ako napríklad:

 • Nerovnosť ramien a lopatiek
 • Vyčnievajúce rebrá na jednej strane
 • Asymetria pása
 • Bolesti chrbta
 • Únava
 • Dýchacie ťažkosti

Príčiny a rizikové faktory

Presná príčina sinistrokonvexnej skoliózy nie je vždy známa. Existuje však viacero faktorov, ktoré sa s ňou spájajú:

Genetické predispozície: Skolióza sa môže vyskytovať v rodinách.

Vrodené anomálie: Niektoré vrodené chyby chrbtice môžu viesť k skolióze.

Nerovnováha svalov: Svalová slabosť alebo napätie na jednej strane chrbtice môže prispieť k deformácii.

Nesprávne držanie tela: Dlhodobé zlé držanie tela môže zaťažiť chrbticu a prispieť k skolióze.

Diagnostika a vyšetrenia

Diagnostika sinistrokonvexnej skoliózy sa opiera o:

Fyzické vyšetrenie: Lekár skontroluje držanie tela, symetriu chrbtice a pohyblivosť.

Röntgenové snímky: Röntgenové snímky chrbtice v rôznych polohách sú základným nástrojom diagnostiky.

Ďalšie zobrazovacie metódy: V niektorých prípadoch sa používa MRI alebo CT na detailnejšie zobrazenie chrbtice.

Meranie uhla skoliózy: Stupeň deformácie sa meria pomocou Cobbsovho uhla.

Liečebné možnosti

Liečba sinistrokonvexnej skoliózy závisí od závažnosti ochorenia a veku pacienta. Existuje viacero možností:

 • Konzervatívna liečba: Zahŕňa fyzioterapiu, cvičenie a rehabilitáciu s cieľom posilniť svaly a zlepšiť držanie tela.
 • Korzetová liečba: V závažnejších prípadoch sa používajú korzety na korekciu deformácie.
 • Chirurgická liečba: Operácia sa zvažuje pri skolióze s veľkým uhlom, ktorá nereaguje na konzervatívnu liečbu.

Prevencia a prognóza

Prevencia sinistrokonvexnej skoliózy nie je vždy možná. Dôležitá je však včasná diagnóza a liečba, ktorá môže zabrániť zhoršeniu deformácie. Prognóza pacientov so skoliózou je vo všeobecnosti dobrá. Včasná liečba môže viesť k výraznému zlepšeniu stavu a znížiť riziko komplikácií.

Dopad na život

Sinistrokonvexná skolióza môže mať rôzny dopad na život pacienta. V závislosti od závažnosti ochorenia sa môže prejaviť:

 • Fyzickými príznakmi: Bolesti chrbta, dýchacie ťažkosti, únava a znížená mobilita.
 • Psychickými príznakmi: Znížené sebavedomie, úzkosť a depresia.
 • Sociálnymi príznakmi: Ťažkosti s výberom oblečenia, účasť na športových aktivitách a sociálnom živote.
čo spôsobuje skolióza

Cvičenie a rehabilitácia

Cvičenie je kľúčovou súčasťou liečby a prevencie skoliózy. Existujú rôzne druhy cvičení, ktoré pomáhajú posilniť svaly chrbta a zlepšiť držanie tela. Fyzioterapeut vám zostaví individuálny cvičebný plán, ktorý bude vhodný pre váš stav.

Psychologická podpora

Sinistrokonvexná skolióza môže mať vplyv na psychickú pohodu pacienta. Ak pociťujete úzkosť, depresiu alebo nízke sebavedomie, je dôležité vyhľadať psychologickú podporu. Poradca vám môže pomôcť zvládať ochorenie a zlepšiť kvalitu života.

Sinistrokonvexná skolióza je síce chronické ochorenie chrbtice, no vďaka včasnej diagnostike a liečbe sa dá jej zhoršeniu predchádzať a viesť plnohodnotný život. Dôležitá je spolupráca s lekárom, fyzioterapeutom a dodržiavanie odporúčanej liečby. Neváhajte sa informovať a vyhľadávať podporu od odborníkov aj pacientskych združení.