splnomocnenie na prepis auta
Auto-moto

Splnomocnenie na prepis auta: Všetko, čo potrebujete vedieť

Prepis auta na nového vlastníka je bežný proces, s ktorým sa stretne každý majiteľ vozidla skôr či neskôr. Aj keď sa zdá byť jednoduchý, s prepisom sa spája viacero administratívnych krokov a dokladov. V tomto článku sa zameriame na splnomocnenie na prepis auta, ktoré vám môže uľahčiť celý proces.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je písomný dokument, ktorým majiteľ vozidla poveruje inú osobu, aby ho zastúpila pri vybavovaní prepisu na dopravnom inšpektoráte. To znamená, že splnomocnená osoba môže podať žiadosť o prepis, zaplatiť poplatky a prevziať nové doklady od auta.

Kedy je splnomocnenie na prepis auta užitočné?

Splnomocnenie na prepis auta je užitočné v rôznych situáciách:

 • Ak nemáte čas: Ak nemáte čas ísť na dopravný inšpektorát osobne, môžete splnomocniť niekoho iného, aby to urobil za vás.
 • Ak ste mimo Slovenska: Ak sa nachádzate v zahraničí, môžete splnomocniť niekoho na Slovensku, aby prepis auta vybavil za vás.
 • Ak máte zdravotné problémy: Ak máte zdravotné problémy, ktoré vám bránia ísť na dopravný inšpektorát, môžete splnomocniť niekoho iného.
 • Ak chcete prepis auta vybaviť rýchlejšie: Splnomocnená osoba môže prepis auta vybaviť rýchlejšie, ako keby ste to museli robiť sami.

Ako splnomocniť niekoho na prepis auta?

Na splnomocnenie inej osoby na prepis auta potrebujete:

 • Tlačivo žiadosti o splnomocnenie na prepis auta: Toto tlačivo nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR alebo na dopravnom inšpektoráte.
 • Občiansky preukaz: Váš občiansky preukaz budete potrebovať na overenie identity.
 • Technický preukaz auta: Technický preukaz auta budete potrebovať na zistenie informácií o vozidle.
 • Osvedčenie o evidencii auta: Osvedčenie o evidencii auta budete potrebovať na zistenie informácií o vozidle.
 • Poplatok za splnomocnenie: Poplatok za splnomocnenie sa líši v závislosti od dopravného inšpektorátu.

Tlačivo žiadosti o splnomocnenie na prepis auta je potrebné vyplniť a podpísať. V tlačive je potrebné uviesť vaše údaje (meno, adresa, rodné číslo), údaje splnomocnenej osoby (meno, adresa, rodné číslo) a údaje o vozidle (evidenčné číslo, značka, VIN kód).

Čo ďalej?

Vyplnené a podpísané tlačivo žiadosti o splnomocnenie na prepis auta je potrebné spolu s ostatnými dokladmi (občiansky preukaz, technický preukaz, osvedčenie o evidencii) predložiť na dopravnom inšpektoráte. Splnomocnená osoba bude potrebovať aj svoj občiansky preukaz.

Po predložení všetkých potrebných dokladov dopravný inšpektorát splnomocnenie preverí a zaregistruje. Splnomocnená osoba bude môcť prepis auta vybaviť na základe splnomocnenia.

tlačivo na prepis auta

Dôležité

 • Splnomocnenie na prepis auta musí byť podpísané oboma stranami (majiteľom vozidla a splnomocnenou osobou).
 • Splnomocnenie na prepis auta má obmedzenú platnosť. Platnosť splnomocnenia je zvyčajne 30 dní od dátumu podpisu.
 • Splnomocnenie na prepis auta je možné kedykoľvek odvolať.

Splnomocnenie na prepis auta je užitočný nástroj, ktorý vám môže uľahčiť celý proces prepisu auta. Môžete využiť tradičnú papierovú formu splnomocnenia alebo modernejšiu elektronickú formu. Pred vybavením splnomocnenia si overte jeho platnosť a rozsah oprávnení. Ak ste kupujúcim vozidla, môžete zvážiť aj využitie služby “Súhlas kupujúceho s prevodom držby vozidla na svoju osobu“.