udržateľné zahradkárstvo
Bývanie,Záhrada

Udržateľné záhradkárstvo pre začiatočníkov – Komplexný sprievodca

Udržateľné záhradkárstvo je prístup k pestovaniu rastlín, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a zároveň zohľadňuje potreby budúcich generácií. Zahŕňa rôzne techniky, ktoré minimalizujú dopad záhradníctva na životné prostredie, ako napríklad kompostovanie, výber odolných rastlín a využívanie dažďovej vody.

Prečo sa venovať udržateľnému záhradkárstvu?

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa venovať udržateľnému záhradkárstvu:

Chráni životné prostredie

Udržateľné záhradnícke techniky pomáhajú šetriť vodu, znižovať znečistenie a chrániť biodiverzitu.

 • Znižuje spotrebu vody: Udržateľné záhrady si vyžadujú menej vody ako tradičné záhrady. Využívajú techniky ako mulčovanie a xeriscaping (záhradníctvo v suchých oblastiach), ktoré pomáhajú udržať vlhkosť v pôde.
 • Znižuje znečistenie: Udržateľné záhradníctvo eliminuje používanie chemických pesticídov a hnojív, ktoré znečisťujú vodu a pôdu.
 • Podporuje biodiverzitu: Udržateľné záhrady poskytujú potravu a úkryt pre rôzne druhy rastlín a živočíchov, čím prispievajú k udržaniu zdravého ekosystému.

Znižuje náklady

Udržateľné záhrady si vyžadujú menej údržby a nákladov na vstupy, ako sú hnojivá a pesticídy.

 • Znižuje potrebu nákupu hnojív a pesticídov: Udržateľné záhradnícke techniky, ako napríklad kompostovanie a zelené hnojenie, dodávajú pôde potrebné živiny a potláčajú rast buriny.
 • Znižuje potrebu zavlažovania: Využívanie dažďovej vody a mulčovanie znižuje potrebu umelého zavlažovania, čím sa šetria náklady na vodu.

Poskytuje zdravšie potraviny

Udržateľné záhrady produkujú zdravšie a chutnejšie potraviny bez pesticídov.

 • Bez pesticídov: Udržateľné záhradníctvo vylučuje používanie chemických pesticídov, ktoré sú škodlivé pre zdravie ľudí a zvierat.
 • Bohaté na živiny: Pôda v udržateľných záhradách je bohatá na organické látky a živiny, čo vedie k pestovaniu zdravších a výživnejších rastlín.

Je to zábavné a obohacujúce

Udržateľné záhradníctvo je skvelý spôsob, ako sa spojiť s prírodou a naučiť sa o životnom prostredí.

 • Učenie o životnom prostredí: Udržateľné záhradníctvo vám umožňuje spoznať ekosystémy a prírodné procesy.
 • Pocit zadosťučinenia: Pestovanie vlastnej zeleniny a ovocia prináša radosť a pocit zadosťučinenia.
Prečo sa venovať udržateľnému záhradkárstvu

Ako začať s udržateľným záhradkárstvom?

Existuje mnoho jednoduchých krokov, ktoré môžete urobiť pre začatie s udržateľným záhradkárstvom:

1. Plánovanie záhrady

 • Zvážte svoje klimatické podmienky a pôdne typy: Vyberte si rastliny, ktoré sú vhodné pre vaše klimatické podmienky a pôdne typy.
 • Navrhnite si záhradu s ohľadom na biodiverzitu: Pestujte rôzne druhy rastlín, ktoré priťahujú opeľovače a užitočný hmyz.
 • Využite vertikálny priestor: Využite steny, ploty a treláže na pestovanie popínavých rastlín a šetrite tak pôdny priestor.

2. Kompostovanie

Kompostovanie je proces premeny organického odpadu na kompost, ktorý je bohatý na živiny a môže sa použiť ako hnojivo. Kompostovať môžete zvyšky jedla, záhradný odpad a papier. Existuje mnoho typov kompostérov, ktoré si môžete zakúpiť, alebo si môžete jednoducho vytvoriť vlastný kompostovací kôš z pletiva.

3. Výber odolných rastlín

Vyberte si rastliny, ktoré sú vhodné pre vaše klimatické podmienky a pôdne typy. Odolné rastliny si vyžadujú menej údržby a sú odolnejšie voči chorobám a škodcom. Pri výbere rastlín zvážte aj to, či sú vhodné pre dané stanovisko (slnko/tieň, vlhkosť pôdy).

 • Pestovanie pôvodných rastlín: Pôvodné rastliny sú rastliny, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo vašej oblasti. Tieto rastliny sú zvyčajne dobre prispôsobené miestnym podmienkam a vyžadujú menej starostlivosti.
 • Výber starých odrôd: Staré odrody ovocia a zeleniny sú často odolnejšie voči chorobám a škodcom ako novšie hybridy.

4. Využívanie dažďovej vody

Dažďová voda je skvelý zdroj vody pre rastliny. Zbierajte dažďovú vodu do sudov a používajte ju na zalievanie záhrady. Existujú rôzne systémy na zber dažďovej vody, od jednoduchých sudov až po sofistikovanejšie systémy s filtrami a čerpadlami.

5. Mulčovanie

Je pokrytie pôdy okolo rastlín organickým materiálom, ako je kôra stromov, slama alebo seno. Mulčovanie pomáha:

 • Udržiavať vlhkosť v pôde: Mulč pôsobí ako izolátor a pomáha zadržiavať vlhkosť v pôde, čím sa znižuje potreba častého zavlažovania.
 • Potláčať rast buriny: Mulč blokuje svetlo burine, čím bráni jej klíčeniu a rastu.
 • Zlepšovať štruktúru pôdy: Organický materiál sa postupne rozkladá a zlepšuje štruktúru pôdy, čím sa zlepšuje jej priepustnosť a zadržiavanie vody.

6. Ochrana pred škodcami a chorobami

Na ochranu rastlín pred škodcami a chorobami používajte ekologické metódy:

 • Vyháňanie škodcov: Existuje mnoho rastlín, ktoré odpudzujú škodcov, ako napríklad nechtík lekársky, levanduľa alebo cesnak. Tieto rastliny môžete vysadiť medzi úžitkové rastliny.
 • Lákanie užitočného hmyzu: Užitočný hmyz, ako sú lienky a vtáky, pomáha prirodzene kontrolovať populácie škodcov. V záhrade môžete vytvoriť úkryty pre užitočný hmyz, napríklad vtáčie búdky alebo hmyzie hotely.
 • Biologická kontrola: Na biologickú kontrolu škodcov môžete použiť aj komerčne dostupné prípravky, ktoré obsahujú prirodzených predátorov škodcov, ako sú baktérie alebo hmyz.
Ako začať s udržateľným záhradkárstvom

Ďalšie tipy pre udržateľné záhradkárstvo

 • Striedanie plodín: Striedanie plodín je prax pestovania rôznych druhov rastlín na rovnakom mieste v priebehu rokov. Striedanie plodín pomáha predchádzať chorobám a škodcom a zlepšuje úrodnosť pôdy.
 • Pestovanie zeleného hnojenia: Zelené hnojenie je technika pestovania strukovín alebo iných rastlín na záhone a následného zapracovania týchto rastlín do pôdy. Zelené hnojenie obohacuje pôdu o dusík a zlepšuje jej štruktúru.
 • Využívanie permakultúrnych techník: Permakultúra je súbor princípov a techník pre navrhovanie a pestovanie udržateľných a ekologických záhrad. Permakultúra sa zameriava na vytvorenie samo-udržateľného ekosystému, ktorý minimalizuje potreby vonkajších vstupov.

Udržateľné záhradkárstvo je skvelý spôsob, ako si vy vytvoriť krásnu a zdravú záhradu, ktorá je šetrná k životnému prostrediu. S trochou plánovania a úsilia môže každý začať s udržateľným záhradkárstvom a prispieť k ochrane našej planéty.