exteriérové zateplenie budovy
Bývanie,Domácnosť

Ako na zateplenie počas výstavby

Pri rozhodovaní sa o zateplení fasády máte na výber medzi dvoma základnými systémami: kontaktným a odvetraným. Je dôležité zvážiť ich výhody a nevýhody, aby ste mohli vybrať ten najvhodnejší pre váš dom. Okrem toho, je dôležité venovať pozornosť aj detailom, ako je zateplenie sokla, ktorý často prehliadame, ale má významný vplyv na celkovú efektívnosť izolácie fasády. Ak potrebujete poradiť, sme tu pre vás. Pomôžeme vám identifikovať ten správny systém a dosiahnuť optimálne výsledky pri zateplení vášho domu. Je to investícia, ktorá sa oplatí, a my vám radi pomôžeme pri každom kroku.

Spôsob zateplenia

Pri zateplení fasády máte na výber medzi rôznymi systémami, a jedným z najbežnejších je metóda kontaktného zateplenia. Tento tradičný spôsob využíva EPS izoláciu na vytvorenie súvislej izolačnej vrstvy, minimalizujúc tepelné mosty. Jeho hlavnou výhodou je nižšia cena v porovnaní s odvetraným zateplením, čo ho robí finančne prístupnejšou alternatívou. Ďalším pozitívom je možnosť výberu z rôznych typov finálnych omietok, ktoré umožňujú prispôsobiť vzhľad domu podľa osobných preferencií a štýlu. Avšak pred rozhodnutím by ste mali konzultovať s odborníkmi, aby ste vybrali najlepší systém zateplenia pre váš konkrétny dom. Nechajte nás pomôcť vám pri tomto rozhodovaní a dosiahnite optimálne výsledky pre váš domov.

Exteriérové zateplenie budovy

Pri zateplení exteriéru budovy je využitie kontaktného systému jedným z najpopulárnejších prístupov. Tento komplexný systém poskytuje nepretržitú ochranu fasády, čo minimalizuje tepelné mosty a zabezpečuje stabilné teplotné podmienky vo vnútri budovy. To znamená, že sa minimalizuje premrznutie konštrukcie počas zimných mesiacov a zabráni sa prehrievaniu počas letných dní. Okrem toho, tento systém udržiava tepelnú hmotu muriva, čo výrazne prispieva k pohodlnej teplote vnútri budovy. Pri výbere izolačnej technológie je dôležité konzultovať s odborníkmi, aby sa zvolil najvhodnejší materiál pre vašu budovu a dosiahol sa optimálny stupeň energetických úspor a komfortu pre obyvateľov. Naši odborníci vám radi poskytnú potrebné rady a pomôžu vám pri rozhodovaní.

Zateplenie budovy z vnútra

Pri zateplení interiéru budovy prostredníctvom kontaktného systému sa uplatňuje najmä v prípadoch, kde nie je možné izolovať budovu zvonku, napríklad u historických pamiatok. Avšak, hlavnou nevýhodou tohto prístupu je horší prenos tepla v konštrukcii, čo môže viesť k narušeniu teplotnej stability v miestnostiach. Počas vykurovania sa teplota rýchlo zvyšuje, no po vypnutí vykurovania sa povrchová teplota stien rýchlo znižuje. Tepelné mosty môžu tiež predstavovať problém, najmä keď je izolácia prerušená vodorovnou konštrukciou, no tento problém je možné čiastočne riešiť pridaním izolácie aj na strop a do podlahy. Dôležité je si uvedomiť, že interiérové zateplenie nevyrieši problémy s premŕzaním a nestálosťou teplôt v nosných stenách budovy, čo je dôležité zohľadniť pri výbere vhodného izolačného systému. Pred akýmkoľvek zásahom do konštrukcie budovy je vhodné konzultovať s odborníkmi, aby sa dosiahol najlepší možný výsledok.

zateplenie počas výstavby

Jeden zo spôsobov – zateplenie cez odvetranie

Spôsob zateplenia cez odvetranie je charakterizovaný tým, že povrchová vrstva odoláva poveternostným vplyvom, nasleduje vetraná vzduchová medzera a až potom tepelná izolácia a ostatné stavebné prvky spolu s nosným murivom. Jeho hlavnou výhodou je neustále odvádzanie vlhkosti z povrchu izolácie, čo robí tieto fasády ideálnymi pre rekonštruované domy so zvýšenou vlhkosťou. Stavebníci ocenia, že montážne práce nie sú ovplyvnené vonkajšou teplotou, a taktiež moderný a estetický vzhľad týchto fasád prispieva k ich obľúbenosti. Pri odvetranom systéme sa na zateplenie často používa minerálna vlna s vyššou tepelnou účinnosťou ako pri kontaktnom systéme a tiež sa vyznačuje vysokou akustickou účinnosťou, čo prispieva k celkovému komfortu obyvateľov budovy. Je dôležité konzultovať s odborníkmi, aby sa zvolil najvhodnejší spôsob zateplenia pre daný projekt a dosiahli sa optimálne výsledky.

Použitie roštov bez mechanického kotvenia

Možnosť inštalácie dosiek minerálnej izolácie do roštov bez potreby mechanického kotvenia je reálne realizovateľná pomocou drevených alebo kovových roštov (možnosť použiť aj cd profil), ktoré sú umiestnené vo vzájomnej vzdialenosti približne 60 cm. Pri tejto metóde je vhodné vložiť dosky minerálnej izolácie do roštov bez nutnosti použitia mechanických spojov. Optimalizovanou voľbou pre tento postup je stredne tuhá minerálna vlna z kamenných alebo sklenených vlákien, ktorá sa ľahko prispôsobí a zapadne do roštov, čím zabezpečí efektívnu izoláciu. Pri výbere izolačného materiálu je kľúčové zohľadniť jeho schopnosť udržiavať teplo a minimalizovať tepelné straty v budove. Je dôležité mať na pamäti, že správna voľba izolačného materiálu prispieva k dlhodobej efektívnosti a komfortu v interiéri. Pred rozhodnutím je vhodné konzultovať s odborníkmi, aby sa dosiahol najlepší možný výsledok pre daný projekt.

Použitie roštov s mechanickým kotvením

Pri vkladaní minerálnych dosiek do zvislých alebo vodorovných roštov s optimálnou vzájomnou vzdialenosťou 1 až 1,2 metra je nevyhnutné zabezpečiť mechanické kotvenie každej dosky. Treba si uvedomiť, že minerálne dosky používané v odvetraných systémoch fasád môžu byť menej tuhé ako klasické dosky určené pre kontaktné systémy, no zároveň disponujú výrazne lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. V prípade fasád s oddeleným vrchným plášťom je možné izoláciu jednoducho nabaľovať na tŕne, ktoré sa potom stabilizujú pomocou ochrannej omietky. V takomto prípade sa obvykle preferujú izolačné dosky s dostatočnou tuhosťou, aby sa zabezpečila stabilita a účinnosť izolácie. Pred výberom konkrétnej metódy je vždy vhodné konzultovať s odborníkmi, aby sa dosiahol najlepší možný výsledok pre konkrétny projekt.

Ďalšia z možností – zateplenie sokla

Zateplenie soklovej časti budovy je kritickým aspektom konštrukcie a aplikuje sa pri stenách izolovaných kontaktným alebo odvetraným systémom. Tento detail vyžaduje osobitnú pozornosť a starostlivosť, pretože je vystavený vysokým nárokom. Sokel nie je len časťou budovy nad terénom, ale zohráva dôležitú úlohu aj nad každou horizontálnou konštrukciou, ako sú balkóny, terasy alebo rímsy, kde je nevyhnutné riešiť odolnosť voči vlhkosti a mrazu. Správne riešený sokel zabraňuje premrznutiu základov a podložia pod stavbou, redukuje tepelné straty a minimalizuje kondenzáciu v mieste pripojenia základov na murivo, čím sa predchádza vzniku plesní. Izolácia sokla sa často aplikuje do hĺbky, kde sa zem nezamŕza, čo zvyšuje trvanlivosť základov až o 80 cm pod úroveň terénu. Jednou zo značných výhod je možnosť spoľahlivého spojenia hydroizolácie so tepelnoizolačnou doskou, čo je v prípade nezatepleného sokla problematické. Sokel predstavuje kritický detail nielen pri nezateplených stavbách, ale aj pri tých, ktoré už boli zateplené, často sa však naň zabúda. Je dôležité mať na pamäti význam soklovej izolácie pri plánovaní a realizácii stavby, aby sa dosiahli optimálne výsledky v zmysle energetických úspor a dlhodobej udržateľnosti.


Sponzorovaný článok