hrubá mzda verzus čistá mzda
Financie,Lifestyle

Ako sa počíta čistá mzda?

Chcete vedieť, koľko vám naozaj zostane z vašej mzdy? V tomto článku vám podrobne vysvetlíme, ako sa počíta čistá mzda a aké faktory ovplyvňujú jej výšku. Naučíme vás, ako si ju jednoducho vypočítate a aké daňové zvýhodnenia si môžete uplatniť.

Čo je to čistá mzda?

Čistá mzda je konečná suma peňazí, ktorú dostanete na výplatnú pásku po odpočítaní všetkých povinných odvodov a daní z vašej hrubej mzdy. Je to suma, ktorú môžete voľne použiť na svoje potreby.

Výpočet čistej mzdy:

Výpočet čistej mzdy pozostáva z niekoľkých krokov:

 1. Určenie hrubej mzdy: Hrubá mzda je suma peňazí, ktorú vám váš zamestnávateľ sľúbil v pracovnej zmluve. Zahŕňa základnú mzdu, príplatky za prácu cez čas, sviatočné príplatky, odmeny a bonusy.
 2. Odpočítanie odvodov: Z hrubej mzdy sa odpočítavajú povinné odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Výška týchto odvodov je závislá od vašej hrubej mzdy a od typu poistenia.
 3. Výpočet preddavku na daň z príjmov: Z hrubej mzdy sa po odpočítaní odvodov vypočíta preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Výška preddavku na daň závisí od výšky vašej hrubej mzdy, daňového pásma a uplatnených daňových zvýhodnení.
 4. Výpočet čistej mzdy: Čistá mzda sa vypočíta ako rozdiel medzi hrubou mzdou a odvedenými odvodmi a preddavkom na daň.

Príklady výpočtu čistej mzdy:

Predpokladajme, že Martin si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, má nárok na daňový bonus na jedno dieťa vo veku do 18 rokov a nie je osobou so zdravotným postihnutím.

Výpočet čistej mzdy pre Martina:

 1. Základná hrubá mzda: 1 500,00 €
  • Toto je východisková suma, ktorú Martin dostáva pred akýmikoľvek odpočtami.
 2. Príspevky do sociálneho zabezpečenia (9,4 %): 141,00 €
  • Táto suma zostáva nezmenená, pretože percentuálna sadzba sociálnych odvodov sa nezmenila.
 3. Zdravotné poistenie (4,0 %): 60,00 €
  • Odvod na zdravotné poistenie zostáva nezmenený.
 4. Dostupný príjem po odvodoch: 1 299,00 €
  • Suma po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov.
 5. Aplikácia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka: 470,54 €
  • Pre rok 2024 je nezdaniteľná časť základu dane aktualizovaná na 470,54 €.
 6. Základ pre výpočet dane: 828,46 €
  • Po odpočítaní nezdaniteľnej časti z dostupného príjmu po odvodoch.
 7. Daň z príjmu (19 %): 157,41 €
  • Vypočítaná suma dane z príjmu.
 8. Daňový bonus na dieťa: 140,00 €
  • Predpokladajme, že suma daňového bonusu na dieťa zostáva nezmenená. Táto suma sa môže líšiť v závislosti od počtu a veku detí, ale pre tento príklad použijeme 140 €.
 9. Výsledná čistá mzda: 1 281,59 €
  • Konečná suma po všetkých odpočtoch a pripočítaní daňového bonusu.

Tento príklad poskytuje podrobný pohľad na to, ako sa z hrubej mzdy 1 500 € dostaneme k čistej mzde 1 281,59 €, pričom berieme do úvahy sociálne a zdravotné odvody, nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa.

Faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy:

Výšku vašej čistej mzdy ovplyvňuje viacero faktorov:

 • Výška hrubej mzdy: Čím vyššia je vaša hrubá mzda, tým vyššia bude aj vaša čistá mzda.
 • Daňové pásmo: Daňové pásmo je rozpätie hrubej mzdy, pre ktoré sa uplatňuje rovnaká sadzba dane. Existuje 5 daňových pásiem. Čím vyššie daňové pásmo, tým vyššia bude aj daň z príjmov a nižšia čistá mzda.
 • Odvody na sociálne a zdravotné poistenie: Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie je závislá od vašej hrubej mzdy a od typu poistenia.
 • Daňové zvýhodnenia: Môžete si uplatniť rôzne daňové zvýhodnenia, ktoré vám znížia daň z príjmov a zvýšia čistú mzdu. Medzi daňové zvýhodnenia patria napríklad daňový bonus na deti, daňový bonus na nezaopatrené dieťa, daňové zvýhodnenie na manželku/manžela a daňové zvýhodnenie na dôchodkové sporenie.
ako vypočítať čistú mzdu

Tipy pre výpočet čistej mzdy:

 • Na internete nájdete mnoho online kalkulačiek čistej mzdy, ktoré vám pomôžu rýchlo a jednoducho vypočítať vašu čistú mzdu.
 • Môžete si tiež stiahnuť mobilnú aplikáciu na výpočet čistej mzdy.
 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výpočtu čistej mzdy, obráťte sa na svojho zamestnávateľa, na príslušný úrad alebo na daňového poradcu.

Zaujímavosti o výpočte čistej mzdy:

 • Vedeli ste, že výška hrubej mzdy nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku vašej čistej mzdy? Dôležitá je aj výška odvodov a daní, ktoré sa z nej odpočítavajú.
 • Vedeli ste, že si môžete uplatniť rôzne daňové zvýhodnenia, ktoré vám znížia daň z príjmov a zvýšia čistú mzdu?
 • Vedeli ste, že na internete nájdete mnoho online kalkulačiek čistej mzdy, ktoré vám pomôžu rýchlo a jednoducho vypočítať vašu čistú mzdu?

Výpočet čistej mzdy nie je zložitý, ale je dôležité poznať všetky faktory, ktoré ovplyvňujú jej výšku. V tomto článku sme vám vysvetlili základné princípy výpočtu čistej mzdy a poskytli sme vám tipy, ako si ju môžete jednoducho vypočítať.


Sponzorovaný článok