ako na príjazdovú cestu
Bývanie

Na čo všetko je potrebné myslieť pri stavbe prístupovej cesty?

Prístupová cesta je kľúčovým prvkom každej nehnuteľnosti, ktorá umožňuje pohodlný prístup k domu, garáži či iným objektom. Jej stavba však nie je banálna záležitosť a vyžaduje si premyslený prístup s ohľadom na viacero faktorov. V tomto návode vám predstavíme všetky kroky a aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri budovaní funkčnej, bezpečnej a esteticky príjemnej prístupovej cesty.

Plánovanie:

 • Prvým krokom je výber typu cesty, ktorý bude zodpovedať vašim potrebám a terénu. Zvážte, či bude cesta slúžiť len pre osobné autá, alebo potrebujete zvládnuť aj ťažšie nákladné autá či poľnohospodárske stroje. Dôležitý je aj sklon a typ pôdy, s ktorým sa budete pri stavbe stretávať.
 • Nezabudnite na vybavenie potrebných povolení, ktoré sa líšia v závislosti od typu a dĺžky cesty. Informujte sa na miestnom úrade o stavebnom povolení, ohlásení drobnej stavby alebo súhlase obce.
 • Financovanie stavby môžete riešiť z vlastných zdrojov, ale existujú aj dotačné programy, ktoré vám pomôžu znížiť náklady. V tejto fáze je dôležité vybrať si spoľahlivého dodávateľa s relevantnými skúsenosťami a porovnať cenové ponuky a referencie.

Príklady fondov Európskej Únie

 1. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): Podporuje projekty zamerané na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti tým, že financuje investície do infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu rozvoju.
 2. Kohézny fond (KF): Zameriava sa na projekty v oblastiach životného prostredia a transeurópskych dopravných sietí v členských štátoch, ktorých HDP na obyvateľa je nižšie ako 90% priemeru EÚ. Tento fond môže podporovať výstavbu ciest, ak sú súčasťou transeurópskych dopravných sietí alebo ak prispievajú k ochrane životného prostredia.
 3. Fond na spravodlivú transformáciu (FST): Hoci jeho hlavným cieľom je podpora regiónov, ktoré sú najviac postihnuté prechodom na zelenú ekonomiku, môže tiež financovať infraštruktúrne projekty, ktoré podporujú tento prechod, vrátane výstavby prístupových ciest, ak sú súčasťou širšieho ekologického projektu.
 4. Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV): Podporuje rozvoj vidieckych oblastí, vrátane zlepšenia infraštruktúry a prístupnosti. Projekty výstavby ciest, ktoré zlepšujú prístup k poľnohospodárskym plochám alebo podporujú rozvoj vidieckych komunít, môžu byť zahrnuté.
 5. Program LIFE: Podporuje projekty v oblasti životného prostredia a klímy. Aj keď sa primárne nezameriava na dopravnú infraštruktúru, môže financovať projekty súvisiace s prístupovými cestami, ak tieto projekty prispievajú k environmentálnym cieľom, ako je napríklad znižovanie emisií alebo adaptácia na zmenu klímy.

Realizácia:

Samotná realizácia pozostáva z niekoľkých etáp. Po terénnych úpravách a výkopoch sa zhutní podklad a položí sa podkladová vrstva z materiálov ako štrkopiesok, kamenivo či geotextília. Následne prichádza na rad finálna vrstva, ktorá môže pozostávať z asfaltu, betónu, zámkovej dlažby, štrku alebo makadamu. Voľba materiálu závisí od vašich preferencií, účelu cesty a dostupného rozpočtu. Okrem samotnej cesty nezabudnite na doplnkové prvky ako osvetlenie, odvodnenie a dopravné značenie, ktoré prispejú k bezpečnosti a komfortu užívania.

Údržba:

Pravidelná kontrola: Pravidelne kontrolujte praskliny, výtlaky a iné poškodenia a včas ich opravte.

Čistenie: Odstraňujte lístie, sneh a iné nečistoty, aby bola cesta v dobrom stave a plnila svoju funkciu.

Zimná údržba: V zimnom období zabezpečte posyp a odhŕňanie snehu pre bezpečný prístup.

stavba príjazdovej cesty nová dedinka

Tipy a rady:

 • Na internete nájdete mnoho fotografií a popisov rôznych typov prístupových ciest, ktoré vám pomôžu pri výbere.
 • Premyslite si osvetlenie cesty, ak ju budete používať aj v noci.
 • Pravidelná údržba predĺži životnosť cesty a ušetrí vám peniaze.
 • Zapojte do procesu aj susedov, ktorých sa stavba cesty môže dotknúť.
 • Zvážte využitie ekologických materiálov a technológií pri stavbe cesty.
 • Dbajte na bezpečnosť počas celej stavby a dodržujte všetky bezpečnostné predpisy.
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na odborníka v oblasti stavebníctva.
 • Po dokončení stavby nezabudnite na kolaudáciu cesty.

Stavba prístupovej cesty je komplexný proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu a zváženie všetkých dôležitých faktorov. Prístupová cesta nie je len obyčajnou investíciou, ale je to rozhodnutie, ktoré prinesie komfort a zvýši hodnotu vašej nehnuteľnosti. Dôkladnou prípravou a zodpovedným prístupom k jej stavbe môžete dosiahnuť optimálny výsledok, ktorý vám bude slúžiť po mnoho rokov.


Sponzorovaný článok