norma ISO 45001
Tipy a triky

Poznáte normu ISO 45001?

ISO normy a certifikáty, ktoré môžu spoločnosti za ich spĺňanie získať, sú pre mnohých podnikateľov známym pojmom. Chcete o nich vedieť niečo viac? V stručnosti si predstavíme normu ISO 45001, známu aj ako Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na prvom mieste

Spoločnosti, ktoré získali certifikát ISO 45001, môžu smelo prehlásiť, že sa pri všetkých svojich činnostiach a procesoch zameriavajú na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a ich bezpečnosti pri práci. Práve to sú totiž aspekty podnikania, na ktoré norma ISO 45001 dbá.

Či už ide o termíny platnosti školení BOZP, PO a ďalších v závislosti od potrieb danej oblasti, potrebu používania osobných ochranných pracovných pomôcok, alebo iné aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, cieľom normy ISO 45001 je znížiť riziko úrazovosti a ďalších negatívnych dôsledkov, ktoré pri nedodržiavaní pravidiel bezpečnosti vznikajú. To môže byť tak ohrozenie pracovníkov, ako aj poškodenie materiálov alebo prístrojov a pod.

Certifikát, ktorý môže získať každá spoločnosť

Certifikát ISO 45001 je určený širokej škále spoločností. Nezáleží na ich veľkosti, type ani zameraní, dôležitý je záujem o implementovanie a udržiavanie systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spoločnosť však musí do svojho fungovania zapracovať všetky požiadavky normy a to bez výnimky.

Netreba však zabúdať, že samotné osvojenie si normy ISO 45001 a získanie príslušného certifikátu negarantuje, že sa pracovné úrazy nebudú vôbec stávať. Poctivá analýza rizík v oblasti BOZP však znižuje výskyt rôznych incidentov, čo prispieva k predchádzaniu úrazov a zdravotných následkov. Spoločnosť však stále musí venovať pozornosť aktuálnym nebezpečenstvám a rizikám a takýmto spôsobom neustále zlepšovať svoj systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zdroj obrázka:

Autor: pornnipa / Stock.adobe.com


Sponzorovaný článok