ako funguje tepelné čerpadlo
Bývanie,Domácnosť

Prehľad fungovania tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo je efektívne zariadenie schopné transformovať nízkoteplotnú energiu získanú z okolitého prostredia (ako sú zem, voda a vzduch) na vyššiu teplotu vhodnú na vykurovanie domovov a ohrev vody. Tento proces je možný vďaka unikátnemu systému, ktorý umožňuje využívanie tepla s teplotami od -15°C do +40°C a jeho premenu na teploty v rozmedzí +25°C až +65°C, čo je ideálne pre domáce vykurovanie.

Kľúčové komponenty a ich funkcia

  1. Chladivo: Toto médium cirkuluje v systéme a mení svoj stav z kvapalného na plynný a späť, v závislosti od tlaku, čím umožňuje prenos tepla.
  2. Kompresor: Zvyšuje tlak (a tým aj teplotu) chladiva, čím sa zvyšuje jeho schopnosť prenášať teplo.
  3. Expanzný ventil: Umožňuje chladivu prechádzať z vysokotlakového prostredia do nízkotlakového, čím sa ochladzuje a začína cyklus znova.

Proces prenosu tepla

Začína sa získavaním tepla z vonkajšieho prostredia, ktoré sa potom vďaka kompresoru a chladivu prevedie na vyššiu teplotu. Toto teplo sa následne odovzdáva do vykurovacieho systému alebo systému pre ohrev vody. Cyklus sa opakuje, čím sa efektívne využíva vonkajšie teplo pre domáce potreby.

Zdroje tepla a efektivita

Tepelné čerpadlá môžu čerpať teplo z rôznych zdrojov:

  • Vonkajší vzduch
  • Zemské teplo
  • Teplo podzemnej vody

Vďaka tomu, že tieto zdroje sú považované za nevyčerpateľné a sú priamo ovplyvnené slnečnou energiou, tepelné čerpadlá predstavujú udržateľnú možnosť vykurovania. Efektivita čerpadla sa meria výkonovým číslom (COP), ktoré ukazuje pomer medzi spotrebovanou elektrickou energiou a produkovaným teplom. Hodnoty COP sa typicky pohybujú od 2 do 6, čo znamená, že za každý kilowatt spotrebovanej energie môže systém poskytnúť 26 kilowattov tepla.

tepelné čerpadlo v domácnosti

Cena tepelného čerpadla

Investícia do tepelného čerpadla závisí od viacerých faktorov, ako sú typ čerpadla, jeho kapacita a náročnosť inštalácie. Ceny sa môžu líšiť. Obvykle sa pohybujú od niekoľko tisíc eur pre jednoduchšie systémy až po vyššie sumy za komplexnejšie riešenia. Dôležité je zvážiť dlhodobé úspory na nákladoch za energie, ktoré môžu počiatočnú investíciu rýchlo kompenzovať. Pri výbere je tiež potrebné myslieť na možné dotácie a finančné stimuly, ktoré môžu celkové náklady znížiť.

Tepelné čerpadlá ponúkajú efektívny a ekologický spôsob vykurovania a ohrevu vody, s významnými dlhodobými úsporami. Pri výbere správneho systému je kľúčové porozumieť jeho fungovaniu, potenciálnym zdrojom tepla a celkovým nákladom vrátane ceny za inštaláciu a prevádzku.