Základné informácie o PZP
Auto-moto

Základné informácie o PZP, ktoré by ste mali pred kúpou vozidla vedieť

Pri kúpe nového aj ojazdeného motorového vozidla je potrebné počítať s povinnosťou uzatvorenia povinného zmluvného poistenia (PZP). Ak ste doteraz auto alebo iné motorové vozidlo nevlastnili, možno nemáte úplne presnú predstavu, na čo toto poistenie slúži. V takom prípade určite čítajte ďalej.

Čo kryje PZP?

Za škody spôsobené prevádzkou vozidla zodpovedá vodič, ktorý v čase nehody dané vozidlo používa. PZP je poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, čiže chráni tohto vodiča. Týka sa to škody na majetku, ktorou najčastejšie býva škoda na druhom vozidle a tiež škody na zdraví, napríklad v prípade, že druhý účastník nehody „skončí“ u skúseného chirurga Prievidza.

Ak by sme mali byť konkrétnejší, tak PZP kryje zodpovednosť vodiča za škodu vzniknutú poškodením alebo zničením veci, škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského a dôchodkového poistenia a tiež ušlý zisk, či účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov. Výška základného krytia je zo zákona rovnaká vo všetkých poisťovniach, ale tie môžu ponúkať aj nadštandardné produkty s vyšším krytím.

Na aké obdobie sa PZP uzatvára a čo nekryje?

Zvyčajne sa PZP uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou poistného obdobia na 1 rok. Vtedy nastáva výročie poistnej zmluvy a v predstihu je možné ju vypovedať. Je to tým pádom vhodné obdobie na porovnanie konkurenčných ponúk za účelom nájdenia výhodnejšieho PZP.

Na záver ešte jedno upozornenie: PZP nekryje vami zavinenú škodu na vašom vozidle! Na tento účel slúži havarijné poistenie, ktoré je možné uzavrieť aj spolu s povinným zmluvným poistením. Poisťovne bežne ponúkajú takéto zvýhodnené balíky.

Zdroj obrázka:

Autor: pla2na / Stock.adobe.com


Sponzorovaný článok