ako sa pripraviť na pohovor
Tipy a triky

Ako sa úspešne pripraviť na pohovor?

Pohovor je kľúčovým krokom v procese hľadania práce. Je to jedinečná príležitosť, aby ste sa predstavili potenciálnemu zamestnávateľovi a presvedčili ho, že ste ideálnym kandidátom na danú pozíciu. Dôkladná príprava vám pomôže zvýšiť sebavedomie, znížiť stres a urobiť vynikajúci dojem.

Pred pohovorom

1. Podrobný prieskum

Spoločnosť: Preštudujte si webovú stránku spoločnosti, preskúmajte jej profil na sociálnych sieťach (LinkedIn, Facebook, Instagram), prečítajte si novinové články a recenzie zamestnancov. Získajte tak komplexný obraz o firemnej kultúre, hodnotách, stratégii a aktuálnych projektoch.

Pozícia: Pozorne si prečítajte popis práce a identifikujte kľúčové požiadavky, zručnosti a skúsenosti. Zamyslite sa nad svojimi skúsenosťami a príkladmi, ktoré demonštrujú splnenie týchto požiadaviek.

Manažér: Ak je to možné, zistite si informácie o manažérovi, s ktorým budete mať pohovor. Prezrite si jeho profil na LinkedIn, skúste zistiť jeho skúsenosti, záujmy a preferovaný štýl komunikácie.

2. Precvičte si odpovede na bežné otázky

 • Pripravte si odpovede na otázky o vašich skúsenostiach, zručnostiach, silných a slabých stránkach, motivácii a kariérnych cieľoch.
 • Precvičte si odpovede na otázky typu “Povedzte mi o sebe”, “Prečo sa uchádzate o túto pozíciu?”, “Aké sú vaše platové očakávania?”
 • Vymyslite si konkrétne príklady z vašej kariéry, ktoré demonštrujú vaše silné stránky a relevantné zručnosti.
 • Trénujte odpovede nahlas pred zrkadlom alebo s kamarátom, aby ste zneli sebavedomo a plynule.

Vhodný dress code

Vyberte si oblečenie, ktoré je vhodné pre firemnú kultúru a pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Vo všeobecnosti platí, že pre formálne pozície je vhodné oblečenie v biznis štýle, pre menej formálne pozície je vhodné smart casual oblečenie.

Dbajte na to, aby ste boli upravení a pôsobili profesionálne. Upravte si vlasy, ohoľte sa (ak je to vhodné), dbajte na čistotu a dbajte na čistotu a vôňu oblečenia. Vyhnite sa príliš výraznému make-upu a parfumom. Doplnky by mali byť decentné a elegantné.

Počas pohovoru

1. Príchod a prvý dojem

 • Dorazte na pohovor načas, ideálne 10-15 minút pred dohodnutým termínom.
 • Vypnite si mobilný telefón a uložte ho do tašky, aby ste nerušili priebeh pohovoru.
 • Buďte zdvorilí a ústretoví k všetkým, ktorých stretnete, od recepcie až po manažéra, s ktorým budete mať pohovor.
 • Pri privítaní s manažérom sa usmievajte, udržujte očný kontakt a podajte mu pevnú ruku.
 • Predstavte sa jasným a sebavedomým hlasom.

2. Aktívny prístup a sebaprezentácia:

 • Počas celého pohovoru udržiavajte očný kontakt s manažérom, usmievajte sa a aktívne počúvajte jeho otázky.
 • Hovorte jasne, zrozumiteľne a sebavedomo.
 • Prejavte nadšenie a záujem o pozíciu a spoločnosť.
 • Používajte príklady z vašej kariéry na ilustráciu vašich skúseností a zručností.
 • Nebojte sa klásť otázky manažérovi o pozícii, spoločnosti a jeho očakávaniach.
 • Prezentujte sa ako proaktívny, zodpovedný a tímový hráč.

3. Odpovede na otázky:

 • Pozorne počúvajte otázky manažéra a snažte sa im komplexne a vecne odpovedať.
 • Pred odpoveďou si premyslite, čo chcete povedať, aby ste zneli sebavedome a pripravene.
 • Používajte techniku STAR (Situation, Task, Action, Result) na štruktúrovanie vašich odpovedí a zdôraznenie vašich úspechov.
 • Buďte úprimní a autentickí vo svojich odpovediach.
 • Neprerušujte manažéra a v prípade, že neviete odpovedať na otázku, povedzte to úprimne a ponúknite sa, že zistíte odpoveď neskôr.

4. Váš záujem o pozíciu

 • Pripravte si 2-3 otázky o pozícii, spoločnosti, tíme a manažérovi.
 • Otázky by mali prejavovať váš záujem o prácu a firmu.
 • Vyhnite sa otázkam, na ktoré ľahko nájdete odpovede na webovej stránke spoločnosti.
 • Počas pohovoru si môžete robiť poznámky, aby ste si zapamätali dôležité informácie.

5. Záver pohovoru

 • Na konci pohovoru sa poďakujte manažérovi za jeho čas a vyjadrite svoj záujem o pozíciu.
 • Opýtajte sa na ďalšie kroky v procese výberu.
 • Požiadajte o kontaktné informácie manažéra, aby ste mu v prípade potreby mohli poslať doplňujúce informácie.
 • Po odchode z pohovoru si pošlite poďakovný email manažérovi, v ktorom mu opäť poďakujete za jeho čas a vyjadríte svoj záujem o pozíciu.

Po pohovore

1. Reflexia a sebazlepšovanie

 • Zamyslite sa nad priebehom pohovoru a nad svojimi odpoveďami na otázky.
 • Identifikujte oblasti, v ktorých sa môžete zlepšiť pre budúce pohovory.
 • Vytvorte si zoznam otázok, na ktoré by ste sa chceli pri budúcom pohovore opýtať.

2. Trpezlivosť a follow-up

 • Počkajte na oficiálnu odpoveď od spoločnosti.
 • V prípade, že ste nedostali odpoveď po 2-3 týždňoch, môžete kontaktovať manažéra a informovať sa o stave procesu výberu.
dress code na pohovor

Dodatočné tipy pre úspešný pohovor

Pred pohovorom

Nájdite si mentora: Skúsený mentor vám môže pomôcť s prípravou na pohovor, simulovať s vami pohovor a poskytnúť vám cennú spätnú väzbu.

Využite online zdroje a kurzy: Na internete je dostupných mnoho online zdrojov a kurzov, ktoré vám pomôžu s prípravou na pohovor. Môžete si precvičiť odpovede na bežné otázky, dozvedieť sa o rôznych typoch pohovorov a zlepšiť svoje prezentačné zručnosti.

Buďte sami sebou: Snažte sa na pohovore pôsobiť prirodzene a autenticky. Nepredstierajte skúsenosti alebo zručnosti, ktoré nemáte. Manažér ocení vašu úprimnosť a nadšenie pre prácu.

Počas pohovoru

Nepredstierajte niekoho, kým nie ste: Snažte sa na pohovore pôsobiť prirodzene a autenticky. Nepredstierajte skúsenosti alebo zručnosti, ktoré nemáte. Manažér ocení vašu úprimnosť a nadšenie pre prácu.

Pozitívny prístup: Udržujte si počas celého pohovoru pozitívny a profesionálny postoj. Prejavte nadšenie pre danú pozíciu a spoločnosť.

Reč tela: Dbajte na svoju reč tela. Udržujte vzpriamené držanie tela, primeraný očný kontakt a používajte otvorené gestá. Vyhýbajte sa nervóznemu hraniu sa s vlasmi alebo prekríženým rukám.

Body language: Reč tela hovorí za vás rovnako ako vaše slová. Udržujte vzpriamené držanie tela, primeraný očný kontakt a používajte otvorené gestá. Vyhýbajte sa nervóznemu hraniu sa s vlasmi alebo prekríženým rukám.

Ostatné

Spánok a zdravie: Dbajte na dostatok spánku pred pohovorom, aby ste boli plní energie a sústredení. Jedzte zdravé jedlo a zostaňte hydratovaní.

Príprava cesty: Zmapujte si trasu na pohovor vopred a vyhraďte si dostatok času na dopravu, aby ste sa vyhli stresu z meškania.

Profesionalita v online pohovore: Ak máte online pohovor, uistite sa, že máte dobré internetové pripojenie a tiché prostredie. Oblečte sa profesionálne a dbajte na to, aby bol váš pracovný priestor uprataný a bez rušivých elementov.

Pamätajte

 • Úprimnosť, nadšenie a ochota učiť sa sú rovnako dôležité ako vaše skúsenosti a zručnosti.
 • Dôkladná príprava a vhodné oblečenie vám pomôžu urobiť na potenciálneho zamestnávateľa skvelý dojem.

Príprava na pohovor je kľúčovým prvkom pre jeho úspešné zvládnutie. Dôkladná príprava vám pomôže zvýšiť sebavedomie, znížiť stres a urobiť skvelý dojem na potenciálneho zamestnávateľa. Využite tieto tipy a rady, aby ste sa na svoj ďalší pohovor cítili pripravení a sebavedomí.