fyzické a psychické príznaky anorexie
Zdravie

Anorexia: Fyzické a psychické príznaky, diagnostika a liečba

Anorexia nervosa, bežne nazývaná anorexia, je vážna porucha príjmu potravy, ktorá môže mať zničujúce následky na fyzické a duševné zdravie. Charakterizuje ju intenzívny strach z priberania, skreslený obraz vlastného tela a nezdravé správanie zamerané na kontrolu váhy.

Anorexia nie je len o chudnutí. Je to komplexná psychická porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu či sociálne postavenie, anorexia môže postihnúť kohokoľvek.

Príznaky anorexie

Anorexia sa prejavuje rôznymi fyzickými aj psychickými príznakmi. Medzi najvýraznejšie patria:

Fyzické príznaky

 • Extrémna strata váhy (BMI pod 17,5)
 • Podvýživa
 • Únava
 • Vypadávanie vlasov
 • Amenorea (strata menštruácie u žien)
 • Nízky krvný tlak
 • Bradykardia (pomalá srdcová frekvencia)
 • Hypotermia (nízka telesná teplota)
 • Osteoporóza (riedke kosti)
 • Zažívacie ťažkosti
 • Dehydratácia

Psychické príznaky

 • Skreslený obraz tela (presvedčenie o tom, že ste tuční, aj keď ste extrémne chudí)
 • Posadnutosť jedlom a váhou
 • Strach z priberania
 • Depresia
 • Úzkosť
 • Sociálna izolácia
 • Nízke sebavedomie
 • Samovražedné myšlienky a pocity

Správanie

 • Obmedzovanie príjmu potravy
 • Nadmerné cvičenie
 • Zneužívanie preháňadiel, močopudných a klystírov
 • Purging (vyvracanie po jedle)
 • Klamstvo o jedle a váhe
 • Krádež jedla
 • Skrytie jedla

Faktory rizika

Presná príčina anorexie nie je úplne objasnená, predpokladá sa však, že ide o kombináciu genetických, psychologických a sociálnych faktorov. Medzi faktory rizika patria:

 • Genetická predispozícia
 • Rodové faktory (ženy sú náchylnejšie na anorexiu ako muži)
 • Tlak na splnenie nereálnych ideálov krásy
 • História zneužívania alebo traumy
 • Nízke sebavedomie
 • Perfekcionizmus
 • Úzkostné poruchy
 • Depresia

Diagnostika anorexie

Diagnostika anorexie je založená na kombinácii lekárskych a psychologických vyšetrení. Lekár skontroluje vašu fyzickú kondíciu a vylúči iné možné príčiny vašich príznakov. Psychológ posúdi vaše duševné zdravie a myšlienky a pocity súvisiace s jedlom a telom.

Diagnostické kritériá pre anorexiu podľa DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition) zahŕňajú:

 • Intenzívny strach z priberania alebo nadmerný strach z priberania aj pri podváhe
 • Skreslený obraz tela, výrazná nespokojnosť s vlastným telom
 • Významné obmedzenie príjmu potravy, vedúce k podváhe
 • Strata kontroly nad správaním súvisiacim s váhou (napr. zneužívanie preháňadiel, purging)

Liečba anorexie

Liečba anorexie je komplexná a vyžaduje si multidisciplinárny prístup, ktorý zahŕňa lekársku starostlivosť, psychoterapiu a nutričnú podporu. V závažných prípadoch môže byť nutná hospitalizácia.

Liečebné ciele

Dosiahnutie zdravej váhy: Hlavným cieľom liečby anorexie je dosiahnutie zdravej váhy, ktorá je v súlade s vekom, pohlavím a výškou pacienta. To sa dosahuje kombináciou nutričnej podpory a psychoterapie.

Obnovenie normálneho stravovacieho správania: Pacient sa musí naučiť jesť pravidelne a zdravo, a to bez obmedzovania príjmu potravy alebo zneužívania preháňadiel, močopudných alebo klystírov.

Náprava skresleného obrazu tela: Pacient sa musí naučiť vnímať svoje telo realisticky a zbaviť sa skreslených predstáv o tom, ako by malo vyzerať.

Riešenie psychologických problémov: Liečba anorexie sa zameriava aj na riešenie psychologických problémov, ktoré sú často spojené s touto poruchou, ako je úzkosť, depresia a nízke sebavedomie.

Zvýšenie sebavedomia: Pacient sa musí naučiť oceňovať seba samého a svoje silné stránky, a to bez ohľadu na jeho váhu alebo vzhľad.

Prevencia relapsov: Dôležitou súčasťou liečby anorexie je aj prevencia relapsov. Pacient by mal mať vypracovaný plán prevencie relapsov, ktorý mu pomôže identifikovať varovné signály a zvládať náročné situácie.

anorexia príznaky

Liečebné metódy

 • Psychoterapia: Individuálna alebo skupinová terapia môže pomôcť pacientom s anorexiou pochopiť ich poruchu, rozvíjať zdravé stravovacie návyky, zlepšiť ich obraz tela a riešiť základné psychologické problémy. Existuje viacero terapeutických prístupov, ktoré sa pri liečbe anorexie ukázali ako účinné, vrátane kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT), interpersonálnej terapie (IPT) a rodinnej terapie.
 • Nutričná podpora: Nutričný špecialista vám pomôže zostaviť zdravý a vyvážený jedálniček, ktorý vám pomôže dosiahnuť zdravú váhu a pokryť vaše nutričné potreby.
 • Lieky: V niektorých prípadoch môžu byť na liečbu symptómov anorexie, ako sú depresia alebo úzkosť, predpísané lieky.
 • Hospitalizácia: V závažných prípadoch, kedy je ohrozený život pacienta, môže byť nutná hospitalizácia. Na hospitalizácii sa poskytuje komplexná starostlivosť vrátane lekárskeho dohľadu, nutričnej podpory, psychoterapie a monitorovania životných funkcií.

Dĺžka liečby

Liečba anorexie je dlhodobý proces a môže trvať mesiace až roky. Dĺžka liečby závisí od závažnosti poruchy, individuálnych faktorov a miery odozvy na liečbu.

Pomoc a podpora:

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s anorexiou, existuje mnoho zdrojov pomoci a podpory. Môžete sa obrátiť na:

 • Linky dôvery pre ľudí s poruchami príjmu potravy
 • Podporné skupiny pre ľudí s anorexiou a ich rodiny
 • Webové stránky a online zdroje informácií o anorexii

Anorexia je vážna porucha príjmu potravy, ktorá môže mať zničujúce následky na fyzické a duševné zdravie. Včasná diagnostika a liečba sú kľúčové pre dosiahnutie zotavenia. Ak máte podozrenie na anorexiu u seba alebo u niekoho, koho poznáte, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc.


Dôležité poznámky:

 • Tento článok slúži len ako informatívny zdroj a nenahrádza odbornú lekársku pomoc.
 • Ak máte podozrenie na anorexiu u seba alebo u niekoho, koho poznáte, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc a psychologické poradenstvo.
 • Liečba anorexie je komplexný proces, ktorý si vyžaduje spoluprácu pacienta, rodiny a terapeutického tímu.