doktor kontroluje pacientove príznaky
Tipy a triky

Choroba z vibrácií. Jej riziká, prejavy a prevencia

Ak má niekto zdravotné komplikácie zo športovej činnosti, zvykneme hovoriť: „športom k trvalej invalidite“. S rovnakou nadsádzkou by sme však mohli hovoriť aj: „prácou k trvalej invalidite“. Rôzne choroby z povolania totiž vôbec nie sú ojedinelým javom.

Čo chorobu z vibrácií spôsobuje?

Len ťažko by sme hľadali zamestnanie, pri ktorom takéto choroby nehrozia. Či už pracujete v priemysle vo výrobnej hale plnej priemyselných prevodoviek a inej pohonovej techniky, alebo v malej kancelárií, v ktorej trávite dlhé hodiny za počítačom, v každom prípade je tu z dlhodobého hľadiska riziko, že sa vaša práca negatívne prejaví na vašom zdravotnom stave.

Jednou z úplne najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb z povolania je choroba z vibrácií. Rizikový je dlhodobý vplyv vibrácií o intenzite 20 – 400 Hz. Vibrácie definujeme ako mechanické chvenie, otrasy, či kmitanie vibračného predmetu s vysokou frekvenciou.

Čo môže pri práci vibrácie vyvolávať? Môžu to byť kmitajúce mechanizačné prostriedky (napr. vŕtačka), mechanizmy vyvolávajúce nárazy (pneumatické kladivo), ale vznikať môžu aj pri stabilnom strojovom zariadení (napríklad pri nevyvážení mechanizmov).

Aké sú jej prejavy?

Už sme spomenuli, že vibrácie v určitom frekvenčnom rozsahu sú z dlhodobého hľadiska rizikové. Ako konkrétne sa však choroba z vibrácií prejavuje? Jednak ide o poškodenie ciev a tiež nervového systému, ale aj pohybového aparátu. Môže sa tak stať, že kvôli vibráciám budete hľadať dobrého ortopéda Bratislava.

A čo prevencia?

To, že choroba z vibrácií je v rámci chorôb z povolania tak rozšírená, má dôvod aj v tom, že vplyvu vibrácií sa pri rizikových povolaniach úplne zamedziť nedá. Je možné ho však minimalizovať a to viacerými spôsobmi, medzi ktoré patria používanie vhodných ochranných pracovných pomôcok a tiež pracovných zariadení na vyhovujúcej technickej úrovni, dodržiavanie striedania práce a potrebného oddychu, nepreťažovanie pohybového aparátu, absolvovanie preventívnych lekárskych prehliadok a pod. V prípade liečby je potom nutné v prvom rade vyradiť zamestnanca z takto rizikového prostredia.

Zdroj obrázka:

Autor: smolaw11 / Stock.adobe.com


Sponzorovaný článok