all the best logo facebook

Medzinárodný katalóg a zoznam firiem zo Slovenska aj sveta

Svetový katalóg firiem je nástroj, ktorý umožňuje nákupcom aj dodávateľom nájsť si partnerov pre obchod po celom svete. Tento katalóg obsahuje informácie o firmách, ako sú ich kontaktné údaje, oblasť pôsobnosti, produkty alebo služby, ktoré ponúkajú, a možno aj hodnotenia alebo recenzie od iných užívateľov. Najväčšie firmy v Európe a vo svete sa často zaraďujú …

ChatGPT, Gemini, Bing AI

AI Revolúcia: ChatGPT, Gemini & Bing AI

Umelá inteligencia (AI) sa stáva neoddeliteľnou súčasťou našich digitálnych životov, ponúkajúc nástroje, ktoré zlepšujú našu produktivitu, kreativitu a schopnosť získavať nové poznatky. Medzi najvýznamnejšie príklady AI, ktoré sú prístupné širokej verejnosti, patria ChatGPT od OpenAI, Gemini od Google a Bing AI od Microsoftu. Tieto platformy poskytujú rozmanité služby od konverzačných asistentov po pokročilé vyhľadávanie a …

prepojenie sietí

Od prvých kódov k nekonečným možnostiam

V súčasnej dobe je internet jedným z kľúčových nástrojov na šírenie kultúrnych, vedeckých a iných poznatkov. Umožňuje nám okamžitý prístup k informáciám, bez ohľadu na geografickú vzdialenosť. Je platformou, ktorá dáva priestor kreativite a inováciám. Ako vznikol a ako sa vyvíjal tento fenomén súčasnej doby? Odpoveď na túto otázku nás zavedie do fascinujúcej histórie, ktorá …